Koulutukset ja palvelut

Pakolaisten vastaanottopalvelut ja esikotouttava opetus

Syksyllä 2015 Viittakivi vastasi laajamittaiseen turvapaikanhakijoiden maahan tuloon perustamalla vastaanottokeskukset kolmelle paikkakunnalle. Vuosien 2015 ja 2016 Viittakivi on tuottanut vastaanottopalveluita Maahanmuuttovirastolle. Viittakiven vastaanottokeskuksissa on kehitetty esikotouttavaa opetusta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Koulutukset ja räätälöidyt palvelut

Yhdistämme palvelussamme tehokkaan kotoutumisen ratkaisuja uusin tavoin helpottamaan käytännön asiakas- ja kotoutumistyön sujuvuutta.

Koulutukset kunnan henkilökunnalleKoulutukset maahanmuuttajilleKoulutukset pakolaisten/maahanmuuttajien kanssa asioiville toimijoilleRäätälöidyt palvelut maahanmuuttotyön avuksi

Maahanmuuttajan Asumispassi

Asumispassi -valmennuksessa maahanmuuttaja oppii perusvalmiuksia, tietoja ja taitoja, miten kerrostalossa asutaan, miten kodin ylläpitoa ja päivittäisiä toimintoja hoidetaan, miten asutaan turvallisesti, asuntoa säästävästi, vastuullisesti ja energiataloudellisesti.

Asumispassi -valmennus opastaa myös sujuvaan, naapurit ja asumisyhteisön huomioivaan asumiseen ja ennaltaehkäisee taloyhtiön ja naapurustojen välille syntyviä erimielisyyksiä ja ennakkoluuloja.

Lue lisää asumispassista

Maahanmuuttajille suunnatut toiminnot

Miesten toimintaa HelsingissäNaapurioppaat