Koulutukset ja räätälöidyt palvelut

Koulutukset kunnan henkilökunnalle

Valmennus antaa tietoa ja konkreettisia neuvoja pakolaisen kohtaamiseen asiakastyössä. Miten huomioit kulttuurierot pakolaistaustaisen henkilön kohtaamisessa luottamuksen rakentamiseksi ja keskinäisen ymmärryksen saamiseksi? Mihin asioihin kannattaa kohdistaa tukea? Miten ehkäiset väärinkäsitysten syntymisen? Valmennus voi sisältää myös tarvittaessa tulkkien onnistuneeseen käyttöön liittyvää tietoa.

Valmennus sisältää runsaasti vinkkejä ja esimerkkejä, joita voit suoraan hyödyntää asiakastilanteissa työsi menestykseksi.

Valmennus on räätälöitävissä tietylle ammattiryhmälle vastaamaan heidän erityiskysymyksiin esim. julkisen toimijan eri ammattiryhmät, uravalmentajat jne.

Koulutus tarjoaa tietoa ja ”työvälineitä” monikulttuurisiin kohtaamisiin sekä erilaisiin asiakastapauksiin sisältäen käytännön esimerkkejä ja tutkimustietoa kiinnostavana kokonaisuutena.

Koulutus sisältää mm:

Yleiset käsitteet ja prosessit, pakolaiset sosiaalityön asiakkaina, asiakastyöhön liittyvät haasteet ja erityistarpeet, hyväksi todettuja lähestymistapoja kansainvälisissä tutkimuksissa.

Koulutus soveltuu muun muassa kunnan sosiaaliohjaajille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille, oppilashuollon ja lastensuojelulaitosten henkilöstölle. Koulutus rakentuu räätälöidysti tilaajan tarpeiden mukaisesti ja se voidaan muokata soveltuvaksi myös oppilaitosten henkilöstölle, päivähoitoon ja opiskelijoille.

Lue koulutuksesta lisää; linkki sosiaalityön sivulle.

Koulutukset pakolaisille/maahanmuuttajille

Asumispassi -valmennuksessa opitaan perusvalmiuksia, tietoja ja taitoja, miten kerrostalossa asutaan, miten kodin ylläpitoa ja päivittäisiä toimintoja hoidetaan, miten asutaan turvallisesti, asuntoa säästävästi, vastuullisesti ja energiataloudellisesti. Koulutus opettaa ”ei toivottavien” tapojen tilalle uusia ja kestäviä toimintamalleja ja taitoja.

Asumispassi-valmennus opastaa myös sujuvaan naapurit ja asumisyhteisön huomioivaan asumiseen ja ennaltaehkäisee taloyhtiön ja naapurustojen välille syntyviä erimielisyyksiä ja ennakkoluuloja. Valmennuksesta hyötyvät maahanmuuttajan, asunnon omistajan ja naapurien lisäksi myös kunta mm. kotoutumisen edistymisenä ja asunnon vääränlaisen käytön aiheuttamien korjaustarpeiden vähenemisenä.

Lue Asumispassista lisää

Asu turvallisesti -valmennuksessa opitaan turvalliseen (mm. palo, sähkö, vesi) ja asuntoa säästävään asumiseen Suomessa.

Valmennuksessa käsitellään asioita, joihin erilaisesta asumiskulttuurista, elämäntavoista sekä rakennuskannasta ja asuntojen varustelusta johtuen ei erilaisista taustoista saapuvilla maahanmuuttajalla välttämättä ole ymmärrystä eikä osaamista. Tämä voi pahimmillaan johtaa vakavien turvallisuusuhkien toteutumiseen. Näiden uhkien toteutumista valmennus pyrkii ehkäisemään pienempien, koneisiin, laitteisiin ja asuntoon liittyvien vahinkojen lisäksi. Valmennus lisää turvallisen asumisen osaamistaitoja.

Valmennus on tietopuolelta kevennetty, suoraan toimintaan ohjaava valmennus. Valmennus toteutetaan uudella tavalla aktiivisena, toiminnallisena prosessina. Opiskelijat saavat riittävät tiedot suomalaisesta työelämästä. He käyvät läpi tärkeimmät suomalaisen työelämän säännöt ja tavat, sekä työ/harjoittelusopimuksen tekemisen. Valmennuksen painopisteenä on kuitenkin työn tai työharjoittelupaikan aktiivinen jalkautuva etsiminen.

PikaStartin tavoitteena on nostaa esiin osallistujan oma osaaminen ja kiinnostuksen kohteet, sekä opastaa ja rohkaista osallistujia itsenäiseen ja aktiiviseen työnhakuun jalkautumalla suoraan itseä kiinnostaviin yrityksiin.

Koulutukset pakolaisen kanssa toimiville tahoille

Valmennus antaa kiinnostavalla tavalla tietoa ja konkreettisia neuvoja pakolaisen kohtaamiseen asiakastyössä. Miten huomioit kulttuurierot pakolaistaustaisen henkilön kohtaamisessa luottamuksen rakentamiseksi ja keskinäisen ymmärryksen saamiseksi? Mihin asioihin kannattaa kohdistaa tukea? Miten ehkäiset väärinkäsitysten syntymisen? Valmennus voi sisältää myös tarvittaessa tulkkien onnistuneeseen käyttöön liittyvää tietoa.

Valmennus sisältää runsaasti vinkkejä ja esimerkkejä, joita voit suoraan hyödyntää asiakastilanteissa työsi menestykseksi.

Valmennus soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ymmärrystään pakolaistaustaisen henkilön kanssa asioimisessa. Valmennuksen anti on hyödynnettävissä myös valmennukseen osallistujien henkilökohtaisessa elämässä.

Valmennus on räätälöitävissä tietylle ammattiryhmälle vastaamaan juuri heidän erityiskysymyksiin esim. julkisten toimijoiden eri ammattiryhmät, uravalmentajat, vakuutusvirkailijat.

Räätälöidyt palvelut

Tarjoamme kunnille ja muille toimijoille, jotka työskentelevät kotoutumisen, pakolaisuuden tai maahanmuuttoasioiden parissa räätälöityjä ratkaisuja ja palveluja.

Jotta kotoutuminen sujuisi mahdollisimman hyvin, perusasioiden tulee olla kunnossa. Oma koti, peruspalvelut (terveys, lasten koulu, sosiaalituet) ja sosiaaliset suhteet ovat ensisijaisen tärkeitä. Turvapaikanhakijana tai pakolaisena Suomeen tulleet tarvitsevat usein myös muuta erityistä tukea arjen elämään.

Palvelut voivat liittyä esim. asiantuntijuuteen, kehittämiseen, lisäresurssiin jossakin asiassa tai alueelliseen yhteistyöhön. Mikään ei ole meille liian pientä tai liian suurta ja olemme avoimia kehittämään ja kokeilemaan myös ihan uusia toimintamalleja. Toimimme joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Miten voisimme vahvistaa, helpottaa tai edistää toimintaanne tai tarjota lisäresurssia työnne tueksi? Ota rohkeasti yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä vaihtoehtoja.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Liisa Ojala
Kehittämispäällikkö
puh. 050 438 5510
etunimi.sukunimi (at) setlementti.fi