Linnunpöntöstä terasseihin, laitosruoasta lampaanpääsoppaan
Viittakiven vuosikirja 2015–2016
Toimittanut Sirkku Lindstam

Viittakiven vuosikirja 2015–2016 on ensimmäisiä suomalaisia kirjoja, jossa kuvataan turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoimintaa kokemuspohjaisesti. Koska Viittakivi perusti useita keskuksia, antaa kirja laaja alaisen kuvan työstä, jota tehtiin eri tavoin eri paikkakunnilla, kuitenkin samoin tavoittein.

Kertojina toimivat pääasiassa keskusten työntekijät, jotka ovat kantasuomalaisia sekä aiemmin Suomeen tulleita maahanmuuttajia. Yhtä vapaaehtoisesti Irakiin palannutta perhettä haastateltiin heidän kotiinpaluunsa jälkeen. Muina kertojina ja tiedon antajina ovat olleet Maahanmuuttoviraston sekä eri viranomaisten edustajat. Tapahtumia tarkastellaan myös tutkimuksen näkökulmasta, sillä Viittakivi teki tiivistä yhteistyötä mm. kolmen eri yliopiston kanssa.

Kirjassa kerrotaan vastaanottokeskuksen arjesta. Tärkeää on ollut kuvata erilaisia ratkaisumalleja arkisten toimien hoitamiseksi, jotta vastaavanlaisen massaliikehdinnän toteutuessa uudelleen olisi jokin mallikertomus jo olemassa. Reilun vuoden aikana ehti tapahtua valtavan paljon asioita.

Tilaukset: tiedotus@setlementti.fi
Hinta: 35 euroa/kpl