Monikulttuurinen sosiaalityö

Koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä monikulttuurisiin kohtaamisiin, sekä erilaisiin asiakastapauksiin sisältäen käytännön esimerkkejä ja tutkimustietoa kiinnostavana kokonaisuutena.

Koulutuksen sisältö rakentuu tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voi sisältää esimerkiksi seuraavia aihealueita:

  • Yleiset käsitteet ja prosessit: Turvapaikkaprosessi, oleskelulupa, kuntaan siirtyminen ja siihen liittyvät erityiskysymykset. Tarvittaessa lainsäädäntö.
  • Pakolaiset sosiaalityön asiakkaina: Asiakastyöhön liittyvät haasteet ja erityistarpeet: muun muassa kulttuurierot, kielimuuri ja tulkin käyttö. Myös mielenterveys, tunne-elämä, transnationaaliset ja sosiaaliset suhteet, arjen- ja elämänhallinta, sekä marginalisoitumisen riski. Lisäksi tarvittaessa paperittomien palvelut.
  • Vaikuttava monikulttuurinen sosiaalityö: Kansainvälisissä tutkimuksissa esiin nousseita hyviä lähestymistapoja

Koulutus voi myös sisältää tietoa alaikäisenä yksin maahan tulleen kanssa toimimisesta ja kuinka tunnistaa ihmiskaupan uhri.

Koulutus soveltuu muun muassa kunnan sosiaaliohjaajille, sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille ja oppilashuollon ja lastensuojelulaitosten henkilöstölle.

Koulutus rakentuu räätälöidysti tilaajan tarpeiden mukaisesti ja se voidaan muokata soveltuvaksi myös oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille.

Koulutus sopii erityisen hyvin niille henkilöille, jotka työssään kohtaavat Lähi-idän alueelta saapuvia pakolaisia.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Tuula Lotsari
Palvelusuunnittelija
etunimi.sukunimi (at) setlementti.fi
050 467 3485