Muotoilusta työidea -projekti on Viittakivi Oy:n ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää uusi, joustava tapa tunnistaa ja tunnustaa sellaista ihmisen osaamista, josta hänellä ei ole virallista todistusta.

 

Projektin aikana kehitteillä olevaa pätevyyden tunnustamismallia kokeillaan kahdessa muotoilualan työpajassa. Ensimmäinen niistä, Monikulttuurista muotia: vaatesuunnittelun ja -valmistuksen perusteita -työpaja, alkaa marraskuussa 2017 ja kestää kuusi kuukautta. Jälkimmäinen työpaja, nimeltään Monikulttuurista ruokaa ketterällä konseptilla: ruokapalvelu ja innovatiiviset kalusteratkaisut, aloittaa syyskuussa 2018, ja sen laajuus on sama kuin ensimmäisen.

Kumpikin työpaja toimii Lahdessa, ja niihin haetaan osallistujia pääasiassa Lahden seudun maahanmuuttajista, erityisesti nuorista aikuisista.

Erilaisia taitoja ja vahvuuksia kertyy elämän eri osa-alueilla jatkuvasti, ja näistä kokemuksista muodostuu ihmisen kokonaisosaaminen. Osia siitä kuitenkin jää usein vaille tunnistamista ja osaamisesta näkyy näin vain se, mikä merkitään virallisiin todistuksiin ja dokumentteihin. Maahanmuuttajat olemme valinneet osallistujiksi projektiin, koska useilla heistä on projektissa tarkoitettua tunnustamatonta osaamista. Sellaista voi olla esim. aiemmassa kotimaassa opittu, alueelle tyypillinen käsityötaito tai vanhemmilta opittu muu ammattitaito. Tällaisesta osaamisesta ihmisillä ei useinkaan ole virallisia todistuksia. Lisäksi, vaikka Suomeen muuttaneella ihmisellä olisi virallinen todistus tutkinnon suorittamisesta ollutkin, se on voinut kadota vaikkapa kodin tuhoutuessa sodassa. Tunnustamatonta osaamista on toki kantaväestöön kuuluvillakin. Projektin tuloksena syntyvän pätevyyden tunnustamismallin onkin tarkoitus palvella kantaväestöä siinä kuin maahanmuuttajiakin.

Projektin anti ei kuitenkaan koostu pelkästään osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Tekemällä oppii paitsi työstä myös itsestään. Siksi projektin työpaja antaa osallistujalle hyvät eväät päättää, onko monikulttuurinen life-style, tuotesuunnittelu ja tuotekehitys hänelle sopiva toimiala työmarkkinoilla. Lisäksi hän saa ohjausta pohtiessaan, kumpi hänelle sopii paremmin: hakeutua toisen palvelukseen vai ryhtyä yrittäjäksi. Työkokeilun jälkeen osallistuja voi luonnollisesti hakea myös alan koulutukseen.

Työpajassa osallistujat saavat käytännön työkokemuksia erilaisista alan tehtävistä. Niiden suorittamista ohjaa ja valvoo Viittakiven pieni, mutta pippurinen projektitiimi. Joukostamme löytyy muotoiluosaamista, maahanmuuttaja-asioiden osaamista, opetusosaamista ja yrittäjyysosaamista. Niillä pääsee jo pitkälle, muttei aivan perille asti. Siksi kyseessä on yhteistyöhanke. Lahden ammattikorkeakoulun eli LAMK:in opettajien osaamista tarvitaan, jotta projektiin osallistuvat nuoret pystyvät rakentamaan perustan sen teoreettisen tiedon omaksumiselle, johon muotoilu perustuu. LAMK:in osuudesta projektissa vastaa Muotoiluinstituutti.

Tässä projektissa kehitettävä toimintamalli lienee käyttökelpoinen myös maahanmuuttajien integroitumisen edistämisessä. Projektissa keskeinen ilmiö, monikulttuurinen life-style, on yhdistelmä suomalaista ja ulkomaista elämäntapaa. Siihen liittyvä suunnitteluprosessi voi toimia välineenä maahanmuuttajan kotoutumisen syventämisessä. Samalla työpajan suoma tilaisuus tutustua suomalaiseen työkulttuuriin voi osaltaan auttaa maahanmuuttajaa ymmärtämään ja omaksumaan suomalaisia asenteita kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä. Toivomme myös suomalaisten ja maahanmuuttajien välisen vuorovaikutuksen kehittyvän myönteisemmäksi ja tuottavammaksi konkreettisen yhdessä tekemisen avulla. Lisäksi suomalaisesta kulttuurista poikkeava kulttuuritausta käännetään tässä hankkeessa koko yhteiskuntaa hyödyntäväksi voimavaraksi uusien yritysideoiden ja tuoteideoiden kautta.

Projektin rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto, Viittakivi Oy ja Lahden ammattikorkeakoulu.