Polkuja yhteisöön -hanke

Kotiutumisen polkujen mahdollistaja

Viittakivi aloitti Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitteisen Polkuja yhteisöön -kehittämishankkeen heinäkuussa 2016 (ajalle 1.7.2016 – 31.12.2017). Hanketta hallinnoi Viittakivi Oy ja sen toiminta keskittyi Etelä-Savon kuntiin.

Hankkeen tavoitteena oli kokeilla uudenlaisia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotiutumisen sujuvoittamiseksi. Hankkeessa paneuduttiin erityisesti oleskeluluvan saaneiden työ- ja koulutuspolkujen löytämiseen sekä hyvän asumisen edistämiseen. Hankkeessa rakennettiin toimivia käytäntöjä vastaanottokeskusten, kuntien ja muiden paikallisten sidosryhmien välille, jotta oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden siirtyminen vastaanottokeskuksista kuntiin ja edelleen työelämään sujuisi nopeammin ja ilman väliinputoamisen vaaraa.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Viittakivi Oy:n Savonlinnan vastaanottokeskuksen sekä Punaisen Ristin Mikkelin ja Pieksämäen vastaanottokeskusten kanssa. Hankkeen aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä alueen kuntien, TE-palveluiden, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeen aikana tuotettua sisältöä on koottu materiaalipankkiin.

Materiaalipankki

Vipuvoimaa EU:lta
EU-lippu
ELY-logo