Yhteisöllisyys, osallistaminen ja dialogin rakentaminen ovat Viittakiven perusarvoja. Nämä arvot vaikuttavat myös Helsingin Jätkäsaareen kesäkuussa 2017 avautuneessa Ravintola Polussa, jonka tarkoituksena on tarjota paitsi herkullista ravintolaruokaa myös edesauttaa uusia suomalaisia kehittymään ravintola-alan ammattilaisina. Mistä ajatus ravintolasta oikeastaan syntyi ja miten se kytkeytyy Viittakiveen? Haastattelimme Viittakiven toimitusjohtajaa Harri Sarjanojaa aiheesta.

Viittakivi perustettiin, jotta ihmiset ymmärtäisivät toisiaan paremmin.

—  Ajatus Viittakiven perustamiseen kehittyi sodan jälleenrakentamisen tiimoilta. Mukana oli kveekareita, Lappia jälleenrakentamassa olleita vapaaehtoisia amerikkalaisia. Syntyi pohdintaa siitä, miten estää sodan toistuminen ja tämän ajatuksen pohjalta Hauholle perustettiin Suomen ensimmäinen monikulttuurinen opisto, Viittakivi, Sarjanoja kertoo.

Opistona Viittakivi toimi vuoteen 2007 saakka. Vuoden 2015 syksyllä Viittakivi otettiin jälleen käyttöön, tällä kertaa vastaanottokeskuksina – jotka tosin toimivat pikemminkin kansainvälisinä toimintakeskuksina.

— Uskomme tekemällä oppimiseen. Viittakivi-pedagogiikkaan kuuluu olennaisena osana muiden kanssa tekeminen ja sitä kautta oppiminen, toki teoreettinen viitekehys lisäten, Sarjanoja avaa Viittakiven toimintaa.

Ajatus ravintolasta alkoi muotoutua, kun Viittakivessä ryhdyttiin pohtimaan turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottokeskuksen jälkeen.

– Pohdimme yhteiskuntaan osallistamisen tapoja: mikä on sellaista mielekästä tekemistä, minkä kautta uudet suomalaiset kokevat olevansa yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä. Vastaus on tietysti työ, kertoo Sarjanoja.

Ravintola Polku toteuttaa modernilla tavalla Viittakiven 50-luvulle saakka ulottuvaa ideologiaa keskustelun rakentajana.

– Teemme edelleen samoja asioita ja samoista syistä kuin silloin, kun Viittakivi perustettiin. Ensisijainen tavoitteemme on tehdä yhteiskunnallista työtä ja luoda vaikuttavuutta. Tavat vain vaihtelevat, Sarjanoja toteaa.

Erityisen tärkeää Polussa on sen koulutusnäkökulma. Ravintolan pääyhteistyökumppanina toimiikin  Perhon liiketalousopisto, joka tuottaa Polkuun erilaisia koulutusmoduuleja.

Osa Perhon kanssa tehtävää yhteistyötä on Helsingin Malmilla sijaitseva peltopalsta, josta Viittakivellä on osuus. Tarkoitus on, että jossain vaiheessa ravintolan raaka-aineet saadaan omalta pellolta.

— Ruoantuotanto on myös yhtymäkohta alkuperäiseen Viittakiveen, sillä opiston toiminnassa keskeistä oli omien peltojen viljely ja sadon hyödyntäminen opiston keittiössä. Sen aikaista omavaraisuus- ja lähiruoka-ajattelua puhtaimmillaan siis, Sarjanoja kertoo.

Yhteiskunnallisen missionsa rinnalla Polun päätavoitteena on tietenkin tuottaa hyviä ja laadukkaita ravintolapalveluita. Henkilökunnan erilaiset kulttuuritaustat ovat rikkaus ja Polun erityispiirre, jotka saavat näkyä sekä ravintolan tunnelmassa että ruokalautasella. Tavoitteet ovat korkealla ja Polun tarkoituksena onkin laajentua valtakunnallisesti

— Toivottavasti näemme tulevaisuudessa useampia Polkuja eri puolilla Suomea, kertoo Sarjanoja lopuksi.

 

Ravintola Polku, Länsisatamankatu 34. Avoinna ma-pe klo 7-15. Tervetuloa! www.ravintolapolku.fi