Viittakivi

“Viittakiven ydinviesti on vuosikymmenten ajan ollut vuorovaikutuksen ja keskinäisen ymmärryksen lisääminen ihmisten välille. Tämä ei ole tarkoittanut samanmielisyyttä tai asioiden yksipuolisen ns. ”totuuden” löytämistä vaan sitä, että vuorovaikutuksen ja dialogin kautta ymmärrämme paremmin toisiamme ja tapahtumien syitä ja seurauksia.”

– Harri Sarjanoja, toimitusjohtaja

Viittakivi näyttää toiminnallaan suuntaa kohti monikulttuurista, moninaista, avointa ja keskustelevaa yhteiskuntaa, missä monenlaiset ihmiset, kulttuurit ja yhteisöt voivat elää yhdessä ja toisiltaan uutta oppien. Uskomme siihen, että jokaisella on annettavaa, osaamista ja potentiaalia, sekä kyky haaveilla ja onnistua.

Viittakivi on osa suomalaista setlementtiliikettä ja se kuuluu Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnalliseen konserniin.

Vahvalla osaamisella vaikuttaviin tuloksiin

Ydinosaamistamme ovat erilaiset asiantuntijapalvelut ja -koulutukset monikulttuurisuuden, hyvän kotoutumisen ja työllistymisen kysymyksissä. Meillä on kokemuksen kartuttamaa osaamista turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta sekä pakolaisuuteen, siirtolaisuuteen ja kotouttamiseen liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Teemme yhteistyötä useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa saadaksemme ajantasaista ja tutkittua tietoa. Laajaan yhteistyöverkostoomme kuuluu monipuolinen joukko erilaisia organisaatioita ja instituutioita, niin järjestöjä, kuntia kuin toisia yrityksiäkin.

Kulttuurien kohtaamispaikkana jo vuodesta 1951

Viittakivi on Suomen ensimmäinen monikulttuurinen opisto, joka perustettiin Hauholle vuonna 1951. Vuosikymmenten ajan Viittakivi oli kansainvälinen ja monikulttuurinen kohtaamispaikka, jonka kursseilla opiskeli ihmisiä eri puolilta maailmaa. Viittakiven legendaarisilla “talvikursseilla” opiskeltiin kieliä, kulttuureja, vuorovaikutus- ja keskustelutaitoja, joogaa, kestävää viljelyä ja paljon muuta. Viittakiven toiminta kansanopistona päättyi vuonna 2007 ja Hauhon opiston tilat myytiin.

Syksyllä 2015 Viittakivi aloitti uudelleen toimintansa tarjoamalla vastaanottokeskuspalveluja maahan saapuville turvapaikanhakijoille. Tällä hetkellä toimintamme painopisteinä ovat kuntien kotouttamistyön tukeminen erilaisten koulutusten ja räätälöitävien palveluiden avulla, työllistymismahdollisuuksien kehittäminen uusille suomalaisille sekä monikulttuurisuuden ja siirtolaisuuden teemoihin liittyvä kehittämis- ja tutkimustoiminta.

Aikamatka Viittakiven opiston historiaan

Viittakivi Oy tekee hyvää

Viittakivi on yhteiskunnallinen yritys ja se kuuluu Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnalliseen konserniin. Olemme yhteiskunnallisten yritysten liiton ARVO:n jäsen ja sitoudumme toiminnassamme ARVOn ja Suomalaisen työn liiton määritelmiin yhteiskunnallisesta yrityksestä. Emme jaa viivan alle jäävästä tuloksesta osinkoja, vaan käytämme mahdolliset voitot sataprosenttisesti setlementtityön kehittämiseen ja suurempien yhteiskunnallisten voittojen maksimointiin.

Viittakivi Oy:n hallitus

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski

Kansanvalistusseuran toimitusjohtaja

Kirsi Mäntyniemi-Sipilä

Kalliolan Nuoret ry:n toiminnanjohtaja

Rikhard Blomerus

 

Pentti Lemmetyinen, hallituksen puheenjohtaja

Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja