Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään vuoden ajan. Turussa pitkäaikaistyöttömiä maahanmuuttajia on noin 2200 henkilöä, joiden tavoittamiseksi Viittakivi Oy ja Auralan Setlementti käynnistivät yhteistyön joulukuussa 2016. Urapolku-palvelua rahoittaa Turun kaupunki ja sen tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monelle kohderyhmään kuuluvalle yksilöllistä urapolkuohjausta; auttaa toisin sanoen asiakkaita löytämään itselleen palkallinen, kokoaikainen työpaikka.

Auralan Setlementin toiminnanjohtaja Sannaleena Härkönen näkee Auralan ja Viittakiven välisen yhteistyön erityisenä.

– Oli mukava lähteä tällaiseen hankkeeseen yhdessä. Myös riskinoton näkökulmasta oli helpompi lähteä toteuttamaan jotakin uutta vähän leveämmillä hartioilla. Yhteistyö Viittakiven kanssa on ollut meille tärkeä ja merkityksellinen.

Auralan Setlementti on vastannut Urapolku-palvelun alihankinnasta, työntekijöiden lähiohjauksesta ja operatiivisen työn koordinoinnista. Hankkeessa aloittivat helmikuussa 2017 Tom Pesch ja Lotta Laaksonen. Palvelun toteutumisen tueksi on myös palkattu somalin ja arabiankielisiä tuntityöntekijöitä, jotka ovat auttaneet palvelun markkinoinnissa. Pesch kuvaa hankkeen alkuvaiheita hankaliksi.

– Alku oli haastava, sillä palvelulle ei oltu asetettu mitään reunaehtoja. Meidän piti keksiä se palvelu ikään kuin itse. Liikuttiin paljon eri lähiöissä ja jututettiin ihmisiä.

Suurimpana haasteena toiminnalle on ollut kohderyhmän tavoittaminen. Urapolku-palvelun yhteistyökumppaneiden (mm. Yhdessä-yhdistys, DaisyLadies, SPR ja MLL) kautta on löytynyt jonkin verran asiakkaita, mutta jalkautuvassa työssä niin pitkäaikaistyöttömän, kuin maahanmuuttajankaan määritelmä ei ole yksiselitteinen. Tällöin on pyritty yksiselitteisesti kohtaamaan kaikki vastaantulevat. Urapolkuohjausta on kuluneen kevään aikana annettu jokaiselle sitä tarvitsevalle, ja yhteensä palveltuja asiakkaita on kesäkuuhun 2017 mennessä ollut 105 henkilöä. Heistä puolet ovat olleet varsinaiseen kohderyhmään kuuluvia.

Urapolkuohjauksessa on aluksi pyritty kartoittamaan asiakkaan osaaminen, työhistoria ja työkyky. Tämän jälkeen hyvin asiakaslähtöisesti on joko neuvottu työnhaussa, ohjattu TE-toimiston palveluihin, kielitaitoa tai koulutusta edistäviin palveluihin tai joissain tapauksissa mielenterveys- ja päihdepalveluiden piiriin.

– Asiakaskunta on hyvin heterogeenistä, eikä ole olemassa yhtä tyypillistä asiakasta tai elämäntarinaa. Mutta niin kantasuomalaisilla, kuin maahanmuuttajillakin se yleisin pitkäaikaistyöttömyyden syy on se, että työnhakutaidot ovat aivan nollissa, Pesch kertoo.

Työnhakutaitoihin kuuluu avoimien työpaikkojen aktiivinen etsiminen ja hakeminen. Monille maahanmuuttajille työnhakulomakkeiden täyttäminen, työpaikkailmoitusten ymmärtäminen tai sähköisten palveluiden käyttäminen on tuottanut vaikeuksia. Näissä tapauksissa Urapolku-palvelun tarjoama tuki on ollut hankkeen tavoitteista käsin tarkasteltuna asian ytimessä. Työntekijät ovat ohjanneet asiakkaitaan työnhakupajoihin, auttaneet kirjoittamaan hakemuksia ja ansioluetteloita ja kannustaneet urapolulla eteenpäin. Koska toiseksi yleisin este työllistymisessä on ollut puutteellinen kielitaito, on asiakkaita myös ohjattu kielikursseille ja autettu hakemusten kieliasujen tarkistuksessa.

– Yhtä lukuun ottamatta voisin sanoa, että kaikki asiakkaat ovat tähän asti olleet meihin tyytyväisiä, Pesch kehuu.

Tyytyväisyydestä kertonee myös se, että palvelu on loppukeväästä saanut vakiinnutettua toimintansa niin, että asiakkaat ovat alkaneet myös itse hakeutua Urapolku-palvelun piiriin. Alun vaikeuksista onkin päästy eteenpäin ja Peschin mukaan niin sanottu puskaradio on käynnistynyt – ja se on markkinointikanavista paras. Palvelulle on olemassa selkeä tarve, ja se motivoi hankkeen työntekijöitä jatkamaan tärkeäksi kokemaansa työtä.

Urapolku-palveluohjaus toimii myös kesällä 2017 ja toiminnasta vastaa Venla Österberg. Lisätietoja numerosta 050-3088972.

Auralan Setlementissä on myös käynnissä Alkukiri-hanke (ESR 2016-2018), jota toteutetaan yhteistyössä Viittakiven kanssa. Hanke on suunnattu oleskeluluvan saaneille henkilöille, ja hankkeen aikana pyritään rakentamaan uudenlainen kotoutumisen malli, jossa painottuu työssäoppiminen ja nopea, tehokas kotoutuminen. Tutustu Alkukiriin osoitteessa http://atk.aurala.fi/kotoutus.

Alkukiri ja Viittakiven Polkuja yhteisöön -hanke tekevät tiivistä yhteistyötä muun muassa jakaen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä kahden varsin erilaisen maakunnan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon, välillä.