Tutkimus ja kehittäminen

Viittakiven tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteutetaan ulkopuolisen hankerahoituksen turvin. Projektimuotoinen, vahvasti verkottunut toiminta tuo lisäresursseja yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta tavoittelevaan setlementtityöhön.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on:

  • edistää hanketoiminnassaan maahanmuuttajien koulutus- ja työurien rakentumista, sekä osallistua monikulttuurisuutta tukevan opetustyön kehittämiseen paikallisten setlementtien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • etsiä kustannustehokkaita ratkaisuja turvapaikanhakijoiden kotoutumisprosessin tukemiseen
  • vahvistaa sekä tiivistää alueellista yhteistyötä turvapaikanhakijoiden yhteiskunnallisen osallisuuden turvaamiseksi
  • tuottaa sosiaalisia innovaatioita, joiden avulla parannetaan paikallisen yhteisön mahdollisuuksia vastata monikulttuuristuvan yhteiskunnan kysymyksiin
Tutkimusyhteistyö korkeakoulujen kanssa

Yhteystiedot:

Harri Sarjanoja
Toimitusjohtaja
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
puh. 040 052 4999
etunimi.sukunimi (at) setlementti.fi

Tiina Solas
Palvelutoiminnan johtaja
Sturenkatu 11
00510 Helsinki
050 351 8484
etunimi.sukunimi (at) setlementti.fi