Tutkimus ja kehittäminen

Viittakiven tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteutetaan ulkopuolisen hankerahoituksen turvin. Projektimuotoinen, vahvasti verkottunut toiminta tuo lisäresursseja yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta tavoittelevaan setlementtityöhön.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on:

  • edistää hanketoiminnassaan maahanmuuttajien koulutus- ja työurien rakentumista, sekä osallistua monikulttuurisuutta tukevan opetustyön kehittämiseen paikallisten setlementtien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • etsiä kustannustehokkaita ratkaisuja turvapaikanhakijoiden kotoutumisprosessin tukemiseen
  • vahvistaa sekä tiivistää alueellista yhteistyötä turvapaikanhakijoiden yhteiskunnallisen osallisuuden turvaamiseksi
  • tuottaa sosiaalisia innovaatioita, joiden avulla parannetaan paikallisen yhteisön mahdollisuuksia vastata monikulttuuristuvan yhteiskunnan kysymyksiin
Tutkimusyhteistyö korkeakoulujen kanssa

Yhteystiedot:

Liisa Ojala
Kehittämispäällikkö
puh. 050 438 5510
etunimi.sukunimi (at) setlementti.fi

Juha-Pekka Liljander
Tutkimusjohtaja
puh. 050 300 5879
etunimi.sukunimi (at) setlementti.fi

Ville Hartonen
Koulutuskoordinaattori
puh. 044 976 5169
etunimi.sukunimi (at) setlementti.fi