Työelämään

Viittakivi tutkii ja kehittää aktiivisesti uusia ja joustavia tapoja päästä nopeammin työelämään. Lähdemme liikkeelle henkilöiden omasta osaamisesta ja toiveiden ja tavoitteiden tunnistamisesta. Erilaisilla intensiivisillä ammattitaitoa lisäävillä koulutuksilla saadaan ihmisten osaamispotentiaali nopeammin työmarkkinoiden käyttöön. Esimerkiksi Viittakiven omassa monikulttuurisessa ja moninaisessa työyhteisössä löytyy osaamista useilta eri aloilta. Kokemuksemme on, että monialainen osaajajoukko voi onnistuneesti luoda arvoa työnantajan tarpeisiin, kunhan vain osaaminen tunnistetaan ja otetaan rohkeasti käyttöön. Intensiivisten ammattitaitokoulutusten kehittämisessä teemme yhteistyötä muun muassa Liiketalousopisto Perhon kanssa.

Turvapaikanhakijoiden työssäoppimisen mallilla tarkoitetaan ohjattua prosessimallia, jossa turvapaikanhakijat, joiden turvapaikkahakemus on vireillä, pääsevät tutustumaan kiinnostamansa ammattialan työtehtäviin aidoissa työympäristöissä. Malli perustuu työssäoppimissopimukseen, jonka avulla työssäoppimisjaksolle asetetaan oppimistavoitteita ja varmistetaan, että turvapaikanhakija saa tarvitsemaansa ohjausta työpaikalla. Lisäksi työssäoppimisen malli perustuu arviointiin, jolla työssäoppimispaikan tarjonnut yritys antaa palautetta työssäoppimiseen osallistujan ammattitaidosta ja soveltuvuudesta alalle.

Työelämäpainotteinen kotoutuminen käynnistyy jo vastaanottokeskuksessa asumisen aikana

Vuosina 2016-2017 Viittakiven Savonlinnan vastaanottokeskuksessa kehitettiin työssäoppimisen mallia turvapaikanhakijoille.

Turvapaikanhakijoiden työssäoppimisen mallilla tarkoitetaan ohjattua prosessimallia, jossa turvapaikanhakijat, joiden turvapaikkahakemus on vireillä, pääsevät tutustumaan heitä kiinnostavan ammattialan työtehtäviin aidoissa työympäristöissä. Malli perustuu työssäoppimissopimukseen, jonka avulla työssäoppimisjaksolle asetetaan oppimistavoitteita ja varmistetaan, että turvapaikanhakija saa tarvitsemaansa ohjausta työpaikalla. Työssäoppimispaikan tarjonnut yritys antaa jakson aikana ja päätteeksi palautetta työssäoppijan ammattitaidosta ja soveltuvuudesta alalle.

Työssäoppimisen tavoitteena on tarjota turvapaikanhakijoille mahdollisuus oppia uusia työtehtäviä käytännön kautta ja samalla hyödyntää kotimaassa saatua ammattitaitoa. Mallin hyödyt ovat usein monisuuntaisia. Turvapaikanhakijat saavat mielekästä tekemistä raskaan ja stressaavan turvapaikkaprosessin aikana, he keräävät osaamistaan tukevaa työkokemusta Suomesta, tutustuvat suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin käytännön kautta ja verkostoituvat paikallisesti. Samanaikaisesti työnantajat saavat työhön motivoituneita työssäoppijoita ja työntekijöitä, tutustuvat turvapaikanhakijoihin yksilöinä ja mahdollisina uusina työntekijöinä sekä yrityksen alasta riippuen, mahdollisesti laajentavat yrityksensä asiakaskuntaa.

Vuosina 2016-2017 työssäoppimiseen osallistui yli 20 turvapaikanhakijaa. Toimintaa koordinoi Polkuja yhteisöön -hanke ja Savonlinnan vastaanottokeskus.