Vastaanottokeskuksesta omaan kotiin

Siirtymävaiheen tukeminen Polkuja yhteisöön -hankkeessa

Vuoden 2016 loppupuolisko oli Polkuja yhteisöön -hankkeelle erinomainen startti asiakkaiden kotiutumisen sujuvoittamiseksi Etelä-Savoon. Hankkeen työntekijät yhteistyössä vastaanottokeskusten, kunnan, yksityisten vuokranantajien, vapaaehtoistyötä tekevien ja muiden paikallisten tahojen kanssa mahdollistivat useiden uusien kuntalaisten muuttoa omaan kotiin. Hankkeen tuella noin 30 henkilöä muuttivat vastaanottokeskuksesta omaan kotiin, joka sijaitsi Etelä-Savon alueella. Suurin osa Polkuja yhteisöön -hankkeen asiakkaista muutti oman vastaanottokeskuksen paikkakunnalle eli Pieksämäelle ja Savonlinnaan.

Oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle pyritään löytämään kuntapaikka siitä maakunnasta, jossa hän on odottanut päätöstä turvapaikkahakemukseensa. Vaikeasta asuntotilanteesta huolimatta moni oleskeluluvan saanut henkilö asettuu pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin asutuskeskuksiin. Vuonna 2016 kymmeneen suurimpaan kohdekaupunkiin muutti 60 prosenttia oleskeluluvan saaneista. (TEM)

Vuoden 2017 loppuun saakka Polkuja yhteisöön -hanke  jatkaa työtään omaan kotiin muuttaneiden kanssa arkielämän pienempien ja isompien haasteiden kanssa panostaen joustavien kotoutumispolkujen luomiseen. Uusien kuntalaisten siirtymävaihetta vastaanottokeskuksesta omaan kuntaan tuetaan erilaisten omakielisten infotilaisuuksien ja tapahtumien avulla, joita järjestetään yhteistyössä mm. kunnan, pankin, poliisin ja Kelan kanssa.